Szkoła Podstawowa w Stroniu > Dla rodziców > Karta zgłoszenia do świetlicy > karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (1)