Historia

Pierwsze wzmianki o zorganizowaniu nauczania we wsi Stronie pochodzą z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Nauczanie odbywało się w domach mieszkańców wsi.

Pierwszym nauczycielem w Stroniu był Bartłomiej Szablowski. Wyżej wspomniany oraz jego brat Józef, który był pisarzem w klasztorze oo bernardynów w Kalwarii przekazywali swoje wiadomości ucząc dzieci czytania i pisania.

Nauka odbywała się przeważnie w czasie długich zimowych wieczorów. Pisać uczono się używając do tego tabliczek i rysika. Szkoła, zwana 4-klasową szkołą ludową dawała dzieciom podstawy do poznawania dziejów ojczystych w czasie gdy ruch patriotyczny pod zaborami zaczął się znowu silnie odżywać.

Z początkiem XX wieku niektórzy chłopcy zaczęli uczęszczać do szkoły ludowej w Lanckoronie, w której uczono się języka niemieckiego wymaganego przy egzaminie wstępnym do gimnazjum.

Spośród tych uczniów wielu ukończyło naukę w gimnazjach w Wadowicach i Krakowie oraz studia wyższe i potem już w Polsce niepodległej zajęli różne stanowiska w służbie państwowej i wojskowej. Wymienić należałoby spośród strońskich uczniów tamtych czasów nazwiska tych, którzy przynieśli chwałę i wpisali się w historię nie tylko naszej wsi ale niejednokrotnie Ojczyzny. Należą do nich: Jan Mazyrkiewicz – późniejszy sędzia, Baltazar Stawowy – późniejszy inspektor szkolny, Wojciech Studnicki, który służył później we francuskiej Legii Cudzoziemskiej, Antoni Leńczowski, Karol Półka, Józef Oleksy – żołnierze Legionów Polskich, Józef Bochenek – zamordowany w Oświęcimiu, pułkownik WP Karol Leńczowski – oficer 3 pułku Legionów Polskich a po wojnie pracownik Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych RP, prof. dr Franciszek Leńczowski – kapitan WP – uczestnik obu wojen światowych, wiceminister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Londynie. Szkoła lanckorońska posiada swą starą metrykę zapoczątkowaną już w XVI w. Nasza niestety – nie ma dokumentów źródłowych od odzyskania niepodległości do zakończenia wojny.

Szkołę w Stroniu wybudowano w 1931 r. Do 1931 roku nauka odbywała się w budynkach wynajętych. Kronikę zaczęła pisać w 1947 r. pani Aleksandra Bujak – kierowniczka szkoły w latach 1946-1949. Następnie rejestru wydarzeń dokonywali kolejni kierownicy szkoły – Pan Gabriel Mazurkiewicz (1949-1962), Pan Władysław Huber (1962-1984) i Pani Maria Gębala (1984-1991). Od 1991 roku dyrektorem szkoły jest Jan Gębala. Opis działalności szkoły w kronice jest ściśle związany z historią Stronia w tym okresie.

Ważniejsze daty tej kroniki to:
1951 r. – zorganizowanie przedszkola,
1955 r. – szkoła otrzymała telefon,
1962 r. – szkołę zelektryfikowano,
1962 r. – pierwszy telewizor w Stroniu (szkoła),
1963 r. – elektryfikacja wsi,
1963 r. – oddano do użytku nowy sklep (na wprost szkoły)
1965-1968 r. – rozbudowa szkoły i budowa siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej,
1966 r. – seria pożarów w Stroniu,
1969 r. – budowa kuchni i jadalni przez hutę „Zabrze”
1969 r. – likwidacja Gromadzkiej Rady Narodowej,
1974 r. – rozpoczęcie budowy Domu Nauczyciela w Stroniu
1975 r. – likwidacja powiatów – reforma admnistacyjna – utworzenie woj. bielskiego,
1975 r. – oddanie do użytku Domu Nauczyciela,
1976 r. – utworzenie w Stroniu Zbiorczej Szkoły Gminnej,
1983 r. – remont Domu Nauczyciela (wykonanie centralnego ogrzewania i doprowadzenie wody),
1986 r. – otwarcie przedszkola w Stroniu,
1987 r. – wybudowanie boiska do piłki ręcznej,
1990 r. – pierwsze wolne wybory do Rady Gminy,
1990 r. – do szkoły wraca religia,
1992 r. – dziewczęta strońskiej szkoły wicemistrzem województwa bielskiego w piłce ręcznej,
1994 r. – przejęcie szkoły przez Gminę od Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku,
1995 r. – zakupiono pierwsze komputery do szkoły,
1999 r. – reforma oświaty – szkoła podstawowa szkołą 6-letnią od 1 września,
2001 r. – opracowano dokumentację techniczną i otrzymano pozwolenie na rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej.
2002 r. – w kwietniu rozpoczęto budowę sali gimnastycznej: I etap – stan surowy (Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych, Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych-Jan Rzepa i Edward Plecki. Spółka jawna,
34-100 Wadowice ul. Wenecja 4),
2003 r. – październik – przetarg na budowę sali gimnastycznej: II etap-stan wykończeniowy z instalacjami (Zakład Ogólnobudowlany- Wojciech Pieróg, 34-400 Maków Podhalański, Grzechynia 8).

Dzieje oświaty w naszej wiosce w okresie wcześniejszym nie zostały udokumentowane. Czas pokrywa pyłem niepamięci nawet wydarzenia duże i ważne. Są wioski i miasta, które swój rodowód i historię upamiętniły w postaci monografii, które stanowią wielką wartość w przyszłych pokoleniach danej miejscowości.

W historii każdej wioski są czyny i osiągnięcia, które powinny trwać w ludzkiej pamięci jako dowód uznania dla ludzi, którzy z dużym samozaparciem poświęcali własny czas, siły i zdrowie z miłości dla ojczyzny i bliźnich. Niech pamięć i uznanie dla ich osobowości stanowi odpowiedni przykład dla kolejnych pokoleń.