Dni wolne

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły w porozumieniu z Gronem Pedagogiczny i Samorządem Uczniowskim, ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze 4 dni w następujących terminach:

  • 30.04. 2018 r. (poniedziałek) – przed świętem 1 maja
  • 02.05. 2018 r. (środa) – Święto Flagi Państwowej
  • 04.05. 2018 r. (piątek) – po święcie 1 maja
  • 01.06. 2018 r. (piątek) – po święcie Bożego Ciała

W wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy wcześniej zdeklarują przyjście do świetlicy.